Kelebihan Dan Fadhilat Ibadah Korban


KELEBIHAN DAN FADHILAT IBADAH KORBAN
Tidak dapat dinafikan lagi, ibadah qurban atau penyembelihan haiwan qurban merupakan satu ibadah yang cukup mulia. Ibadah ini yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, jika dilaksanakan, inshaAllah akan beroleh banyak fadhilatnya. Sesungguhnya fadhilat serta kelebihan ibadah qurban ini, amatlah besar buat mereka yang melaksanakan perintah Allah ini. Antara fadhilatnya yang dapat saya kongsikan bersama di sini termasuklah:

1. Menambah amal kebajikan.
Zaid bin Arqam R.A. meriwayatkan (maksudnya): “Para sahabat Rasulullah bertanya: ‘Wahai Rasulullah! Apakah yang ada pada qurban itu?’ Rasulullah menjawab: ‘Ia adalah sunnah bapa kamu Ibrahim’. Mereka berkata: ‘Apa yang akan kami perolehi darinya wahai Rasulullah?’ Rasulullah menjawab: ‘Bagi setiap helai rambut satu kebajikan’. Mereka berkata: ‘Bagaimana pula dengan bulu wahai Rasulullah?’ Rasulullah menjawab: ‘Bagi setiap helai bulu satu kebajikan.’” (Hadith riwayat Ibnu Majah)

* Pengertian kebajikan (hasanah) mempunyai maksud yang berbeza-beza di kalangan para ulama’ ahli tafsir. Hasanah adalah satu perkataan yang mempunyai maksud yang subjektif. Terdapat banyak penjelasan daripada mereka tentang tafsiran kalimah ‘hasanah’, antaranya:

# Ibnu Kathir: Kebajikan atau kebaikan (hasanah) di dunia itu meliputi semua yang bersifat keduniaan seperti sihat, selamat, tempat tinggal yang luas, isteri yang baik, rezeki yang banyak dan sebagainya. Manakala hasanah di akhirat pula, yang paling tinggi ialah masuk syurga dan selanjutnya semua kebahagiaan yang menjadi pelengkap kehidupan dalam syurga itu.

# Al-Qadhi al-‘Iyadh: Hasanah itu ialah ni3mat iaitu sama ada ni3mat dari segi limpahan kurnia di dunia atau limpahan kurnia di akhirat atau ni3mat terpelihara dari siksaan.

# Imam Al-Qurthubi: Hasanah membawa maksud iman. Sebagai contoh, barangsiapa yang mengucapkan syahadah, maka baginya setiap amalan kebaikan yang dilakukannya di dunia ini akan digandakan dengan sepuluh ganda dari segi pahalanya. Ini adalah berdasarkan hadith Rasulullah SAW yang bermaksud: “Allah berfirman: Sesiapa yang datang (melakukan) satu kebajikan, maka baginya sepuluh ganda pahala sepertinya dan Aku (Allah) akan menambahnya lagi.” (Hadith riwayat Muslim)

2. Mendapatkan keampunan bagi menebus dosa yang lalu.
Sabda Rasullah SAW kepada Sayyidatina Fatimah (maksudnya): “Hai Fatimah,berdirilah di sisi qurban mu dan saksikanlah ia, sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu”. (Hadith riwayat al-Bazzar dan Ibnu Hibban)

3. Mendapat tempat yang mulia di sisi Allah.
Sabda Rasullah SAW (maksudnya): “Wahai manusia, sembelihlah qurban dengan mengharapkan pahala daripada Allah dengan darahnya, bahawa sesungguhnya darah qurban itu jika ia tumpah ke bumi maka ia akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Azza Wajalla.” (Hadith riwayat Thabrani)
Rasulullah SAW juga pernah bersabda (maksudnya): “Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada Hari Raya Qurban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah (menyembelih haiwan qurban). Sesungguhnya haiwan qurban itu akan datang pada Hari Qiamat nanti lengkap dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan qurban itu mengambil tempat yang mulia di sisi Allah sebelum darah itu tumpah ke bumi, maka hendaklah kamu laksanakan qurban itu dengan hati yang bersih.” (Hadith riwayat Tirmidzi)

4. Akan memperolehi kenderaan atau tunggangan ketika meniti titian al-Sirat al-Mustaqim di akhirat kelak.
Sabda Nabi Muhammad SAW (maksudnya): “Muliakanlah qurban kamu kerana ia menjadi tunggangan kamu di titian pada Hari Qiamat”.

INFO TAMBAHAN…
Menyembelih haiwan qurban pada Hari Raya Adha juga adalah bertujuan untuk menghidupsuburkan salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS yang mendapatkan perintah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya yang sangat disayangi dan dicintainya, iaitu Nabi Ismail AS, yang kerana ketundukkannya itu Allah kemudiannya menggantikan diri anaknya itu dengan menyembelih seekor kibas (domba), yang mana amalan ini kemudiannya terus berlanjutan sampai akhir zaman, sebagaimana diungkapkan kisahnya dalam Al-Qur’an (37: 102-111).

Dengan melaksanakan ibadah qurban, secara tidak langsung, kita juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mensyukuri ni3mat atas rezeki serta keleluasaan yang diberikan Allah SWT kepada kita, yang mana bentuk kesyukuran tersebut dizahirkan melalui pelaksanaan syariat-Nya (melakukan ibadah qurban). Allah SWT berfirman (mafhumnya):

“(Dan mengorbankan) unta yang Kami jadikan untukmu sebahagian syiar (agama) Allah, untukmu ada kebaikan di dalamnya. Sebab itu sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya (ketika ia masih berdiri). Apabila ia telah jatuh ke tanah (mati), makanlah sebahagiannya dan berilah makan orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (serah) haiwan itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur” (QS, 22: 36)

Sebagaimana yang diketahui, ibadah qurban haruslah beserta dengan niat untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Dan dalam usaha untuk bertaqarrub kepada Allah, kegiatan memberi makan (daging qurban) kepada sesama manusia, terutamanya kepada golongan faqir miskin, dapat mewujudkan rasa kasih dan sayang yang seterusnya membawa kepada hubungan persaudaraan yang erat sesama manusia. Dan sesungguhnya menyayangi sesame manusia pada hakikatnya mengundang rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT dan seluruh makhluq-Nya yang ada di langit.

Rasulullah SAW bersabda (maksudnya): “Sayangilah oleh kamu sekalian sesama manusia yang ada di muka bumi ini, maka pasti akan menyayangi kepada kamu makhluq yang ada di langit.”
Akhirul kalam, sebagai umat Rasulullah SAW, kita kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim AS, sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali-Imran (mafhumnya): “Katakanlah: Benar apa yang di firmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik” (QS, 3: 95).Tidak dapat dinafikan lagi, ibadah qurban atau penyembelihan haiwan qurban merupakan satu ibadah yang cukup mulia. Ibadah ini yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, jika dilaksanakan, inshaAllah akan beroleh banyak fadhilatnya. Sesungguhnya fadhilat serta kelebihan ibadah qurban ini, amatlah besar buat mereka yang melaksanakan perintah Allah ini. Antara fadhilatnya yang dapat saya kongsikan bersama di sini termasuklah:
1. Menambah amal kebajikan.
Zaid bin Arqam R.A. meriwayatkan (maksudnya): “Para sahabat Rasulullah bertanya: ‘Wahai Rasulullah! Apakah yang ada pada qurban itu?’ Rasulullah menjawab: ‘Ia adalah sunnah bapa kamu Ibrahim’. Mereka berkata: ‘Apa yang akan kami perolehi darinya wahai Rasulullah?’ Rasulullah menjawab: ‘Bagi setiap helai rambut satu kebajikan’. Mereka berkata: ‘Bagaimana pula dengan bulu wahai Rasulullah?’ Rasulullah menjawab: ‘Bagi setiap helai bulu satu kebajikan.’” (Hadith riwayat Ibnu Majah)
* Pengertian kebajikan (hasanah) mempunyai maksud yang berbeza-beza di kalangan para ulama’ ahli tafsir. Hasanah adalah satu perkataan yang mempunyai maksud yang subjektif. Terdapat banyak penjelasan daripada mereka tentang tafsiran kalimah ‘hasanah’, antaranya:
# Ibnu Kathir: Kebajikan atau kebaikan (hasanah) di dunia itu meliputi semua yang bersifat keduniaan seperti sihat, selamat, tempat tinggal yang luas, isteri yang baik, rezeki yang banyak dan sebagainya. Manakala hasanah di akhirat pula, yang paling tinggi ialah masuk syurga dan selanjutnya semua kebahagiaan yang menjadi pelengkap kehidupan dalam syurga itu.
# Al-Qadhi al-‘Iyadh: Hasanah itu ialah ni3mat iaitu sama ada ni3mat dari segi limpahan kurnia di dunia atau limpahan kurnia di akhirat atau ni3mat terpelihara dari siksaan.
# Imam Al-Qurthubi: Hasanah membawa maksud iman. Sebagai contoh, barangsiapa yang mengucapkan syahadah, maka baginya setiap amalan kebaikan yang dilakukannya di dunia ini akan digandakan dengan sepuluh ganda dari segi pahalanya. Ini adalah berdasarkan hadith Rasulullah SAW yang bermaksud: “Allah berfirman: Sesiapa yang datang (melakukan) satu kebajikan, maka baginya sepuluh ganda pahala sepertinya dan Aku (Allah) akan menambahnya lagi.” (Hadith riwayat Muslim)
2. Mendapatkan keampunan bagi menebus dosa yang lalu.
Sabda Rasullah SAW kepada Sayyidatina Fatimah (maksudnya): “Hai Fatimah,berdirilah di sisi qurban mu dan saksikanlah ia, sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu”. (Hadith riwayat al-Bazzar dan Ibnu Hibban)
3. Mendapat tempat yang mulia di sisi Allah.
Sabda Rasullah SAW (maksudnya): “Wahai manusia, sembelihlah qurban dengan mengharapkan pahala daripada Allah dengan darahnya, bahawa sesungguhnya darah qurban itu jika ia tumpah ke bumi maka ia akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Azza Wajalla.” (Hadith riwayat Thabrani)
Rasulullah SAW juga pernah bersabda (maksudnya): “Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada Hari Raya Qurban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah (menyembelih haiwan qurban). Sesungguhnya haiwan qurban itu akan datang pada Hari Qiamat nanti lengkap dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan qurban itu mengambil tempat yang mulia di sisi Allah sebelum darah itu tumpah ke bumi, maka hendaklah kamu laksanakan qurban itu dengan hati yang bersih.” (Hadith riwayat Tirmidzi)
4. Akan memperolehi kenderaan atau tunggangan ketika meniti titian al-Sirat al-Mustaqim di akhirat kelak.
Sabda Nabi Muhammad SAW (maksudnya): “Muliakanlah qurban kamu kerana ia menjadi tunggangan kamu di titian pada Hari Qiamat”.
INFO TAMBAHAN…
Menyembelih haiwan qurban pada Hari Raya Adha juga adalah bertujuan untuk menghidupsuburkan salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS yang mendapatkan perintah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya yang sangat disayangi dan dicintainya, iaitu Nabi Ismail AS, yang kerana ketundukkannya itu Allah kemudiannya menggantikan diri anaknya itu dengan menyembelih seekor kibas (domba), yang mana amalan ini kemudiannya terus berlanjutan sampai akhir zaman, sebagaimana diungkapkan kisahnya dalam Al-Qur’an (37: 102-111).
Dengan melaksanakan ibadah qurban, secara tidak langsung, kita juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mensyukuri ni3mat atas rezeki serta keleluasaan yang diberikan Allah SWT kepada kita, yang mana bentuk kesyukuran tersebut dizahirkan melalui pelaksanaan syariat-Nya (melakukan ibadah qurban). Allah SWT berfirman (mafhumnya):
“(Dan mengorbankan) unta yang Kami jadikan untukmu sebahagian syiar (agama) Allah, untukmu ada kebaikan di dalamnya. Sebab itu sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya (ketika ia masih berdiri). Apabila ia telah jatuh ke tanah (mati), makanlah sebahagiannya dan berilah makan orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (serah) haiwan itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur” (QS, 22: 36)
Sebagaimana yang diketahui, ibadah qurban haruslah beserta dengan niat untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Dan dalam usaha untuk bertaqarrub kepada Allah, kegiatan memberi makan (daging qurban) kepada sesama manusia, terutamanya kepada golongan faqir miskin, dapat mewujudkan rasa kasih dan sayang yang seterusnya membawa kepada hubungan persaudaraan yang erat sesama manusia. Dan sesungguhnya menyayangi sesame manusia pada hakikatnya mengundang rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT dan seluruh makhluq-Nya yang ada di langit.
Rasulullah SAW bersabda (maksudnya): “Sayangilah oleh kamu sekalian sesama manusia yang ada di muka bumi ini, maka pasti akan menyayangi kepada kamu makhluq yang ada di langit.”
Akhirul kalam, sebagai umat Rasulullah SAW, kita kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim AS, sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali-Imran (mafhumnya): “Katakanlah: Benar apa yang di firmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik” (QS, 3: 95).
- See more at: http://fuh.my/kelebihan-dan-fadhilat-ibadah-korban/#sthash.Zi2JUxcs.dpuf
Tidak dapat dinafikan lagi, ibadah qurban atau penyembelihan haiwan qurban merupakan satu ibadah yang cukup mulia. Ibadah ini yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, jika dilaksanakan, inshaAllah akan beroleh banyak fadhilatnya. Sesungguhnya fadhilat serta kelebihan ibadah qurban ini, amatlah besar buat mereka yang melaksanakan perintah Allah ini. Antara fadhilatnya yang dapat saya kongsikan bersama di sini termasuklah:
1. Menambah amal kebajikan.
Zaid bin Arqam R.A. meriwayatkan (maksudnya): “Para sahabat Rasulullah bertanya: ‘Wahai Rasulullah! Apakah yang ada pada qurban itu?’ Rasulullah menjawab: ‘Ia adalah sunnah bapa kamu Ibrahim’. Mereka berkata: ‘Apa yang akan kami perolehi darinya wahai Rasulullah?’ Rasulullah menjawab: ‘Bagi setiap helai rambut satu kebajikan’. Mereka berkata: ‘Bagaimana pula dengan bulu wahai Rasulullah?’ Rasulullah menjawab: ‘Bagi setiap helai bulu satu kebajikan.’” (Hadith riwayat Ibnu Majah)
* Pengertian kebajikan (hasanah) mempunyai maksud yang berbeza-beza di kalangan para ulama’ ahli tafsir. Hasanah adalah satu perkataan yang mempunyai maksud yang subjektif. Terdapat banyak penjelasan daripada mereka tentang tafsiran kalimah ‘hasanah’, antaranya:
# Ibnu Kathir: Kebajikan atau kebaikan (hasanah) di dunia itu meliputi semua yang bersifat keduniaan seperti sihat, selamat, tempat tinggal yang luas, isteri yang baik, rezeki yang banyak dan sebagainya. Manakala hasanah di akhirat pula, yang paling tinggi ialah masuk syurga dan selanjutnya semua kebahagiaan yang menjadi pelengkap kehidupan dalam syurga itu.
# Al-Qadhi al-‘Iyadh: Hasanah itu ialah ni3mat iaitu sama ada ni3mat dari segi limpahan kurnia di dunia atau limpahan kurnia di akhirat atau ni3mat terpelihara dari siksaan.
# Imam Al-Qurthubi: Hasanah membawa maksud iman. Sebagai contoh, barangsiapa yang mengucapkan syahadah, maka baginya setiap amalan kebaikan yang dilakukannya di dunia ini akan digandakan dengan sepuluh ganda dari segi pahalanya. Ini adalah berdasarkan hadith Rasulullah SAW yang bermaksud: “Allah berfirman: Sesiapa yang datang (melakukan) satu kebajikan, maka baginya sepuluh ganda pahala sepertinya dan Aku (Allah) akan menambahnya lagi.” (Hadith riwayat Muslim)
2. Mendapatkan keampunan bagi menebus dosa yang lalu.
Sabda Rasullah SAW kepada Sayyidatina Fatimah (maksudnya): “Hai Fatimah,berdirilah di sisi qurban mu dan saksikanlah ia, sesungguhnya titisan darahnya yang pertama itu pengampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu”. (Hadith riwayat al-Bazzar dan Ibnu Hibban)
3. Mendapat tempat yang mulia di sisi Allah.
Sabda Rasullah SAW (maksudnya): “Wahai manusia, sembelihlah qurban dengan mengharapkan pahala daripada Allah dengan darahnya, bahawa sesungguhnya darah qurban itu jika ia tumpah ke bumi maka ia akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah Azza Wajalla.” (Hadith riwayat Thabrani)
Rasulullah SAW juga pernah bersabda (maksudnya): “Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada Hari Raya Qurban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah (menyembelih haiwan qurban). Sesungguhnya haiwan qurban itu akan datang pada Hari Qiamat nanti lengkap dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan qurban itu mengambil tempat yang mulia di sisi Allah sebelum darah itu tumpah ke bumi, maka hendaklah kamu laksanakan qurban itu dengan hati yang bersih.” (Hadith riwayat Tirmidzi)
4. Akan memperolehi kenderaan atau tunggangan ketika meniti titian al-Sirat al-Mustaqim di akhirat kelak.
Sabda Nabi Muhammad SAW (maksudnya): “Muliakanlah qurban kamu kerana ia menjadi tunggangan kamu di titian pada Hari Qiamat”.
INFO TAMBAHAN…
Menyembelih haiwan qurban pada Hari Raya Adha juga adalah bertujuan untuk menghidupsuburkan salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS yang mendapatkan perintah melalui mimpi untuk menyembelih anaknya yang sangat disayangi dan dicintainya, iaitu Nabi Ismail AS, yang kerana ketundukkannya itu Allah kemudiannya menggantikan diri anaknya itu dengan menyembelih seekor kibas (domba), yang mana amalan ini kemudiannya terus berlanjutan sampai akhir zaman, sebagaimana diungkapkan kisahnya dalam Al-Qur’an (37: 102-111).
Dengan melaksanakan ibadah qurban, secara tidak langsung, kita juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mensyukuri ni3mat atas rezeki serta keleluasaan yang diberikan Allah SWT kepada kita, yang mana bentuk kesyukuran tersebut dizahirkan melalui pelaksanaan syariat-Nya (melakukan ibadah qurban). Allah SWT berfirman (mafhumnya):
“(Dan mengorbankan) unta yang Kami jadikan untukmu sebahagian syiar (agama) Allah, untukmu ada kebaikan di dalamnya. Sebab itu sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya (ketika ia masih berdiri). Apabila ia telah jatuh ke tanah (mati), makanlah sebahagiannya dan berilah makan orang yang tidak meminta dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (serah) haiwan itu kepadamu, mudah-mudahan kamu bersyukur” (QS, 22: 36)
Sebagaimana yang diketahui, ibadah qurban haruslah beserta dengan niat untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Dan dalam usaha untuk bertaqarrub kepada Allah, kegiatan memberi makan (daging qurban) kepada sesama manusia, terutamanya kepada golongan faqir miskin, dapat mewujudkan rasa kasih dan sayang yang seterusnya membawa kepada hubungan persaudaraan yang erat sesama manusia. Dan sesungguhnya menyayangi sesame manusia pada hakikatnya mengundang rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT dan seluruh makhluq-Nya yang ada di langit.
Rasulullah SAW bersabda (maksudnya): “Sayangilah oleh kamu sekalian sesama manusia yang ada di muka bumi ini, maka pasti akan menyayangi kepada kamu makhluq yang ada di langit.”
Akhirul kalam, sebagai umat Rasulullah SAW, kita kaum muslimin diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim AS, sebagaimana firman Allah dalam Surah Ali-Imran (mafhumnya): “Katakanlah: Benar apa yang di firmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik” (QS, 3: 95).
- See more at: http://fuh.my/kelebihan-dan-fadhilat-ibadah-korban/#sthash.Zi2JUxcs.dpuf

Tauhid Dan Berbakti Kepada Orang TuaTAUHID DAN BAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA, DUA SAYAP YANG HARUS SALING BERPADU

Hak kedua orang tua atas anak-anak mereka sangat agung. Kerana itu, Allah menyandingkan perintah untuk beribadah kepadaNya dengan kemestian berbakti kepada mereka berdua. Allah berfirman:

وقضى ربك ألا تعبدوا إلآ إياه وبالوالدين إحسانا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. [Al Isra `: 23].

Lantaran begitu tingginya hak mereka, Allah memerintahkan kita untuk selalu mengetengahkan kebaikan kepada mereka dan berinteraksi dengan mereka dengan sikap yang ma'ruf (pantas). Walaupun mereka dalam kongkongan kekafiran. Sekalipun mereka memaksamu, wahai sang anak, untuk menyekutukan Allah dengan objek yang tidak jelas kedudukannya. Allah berfirman:

وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti kedua-duanya dan Pergauilah kedunya dengan baik ". [Luqman: 15].

Sangat besarnya martabat mereka dipandang dari kacamata syari'at, Nabi mengutamakan bakti kepada mereka atas jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud berkata:

سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله

Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, "Amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Mendirikan solat pada waktunya." Aku bertanya kembali, "Kemudian apa?" Jawab Baginda, "Berbakti kepada ke orang tua," lanjut Baginda. Aku bertanya lagi, "Kemudian?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." [HR Bukhari no. 5.970].

Perlu difahami, perintah berbakti kepada Allah merupakan titah ilahi yang sudah berlaku pada umat sebelumnya. Allah berfirman:

وإذ أخذنا ميثاق بنى إسراءيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin ... [Al-Baqarah: 83].

Demikian juga Allah menyanjung para nabi kerana telah berbuat baik dengan baktinya kepada orang tua. Secara khusus, Allah menyebut nama Nabi Yahya atas baktinya kepada kedua orang tuanya yang telah tua renta. Dan bakti akan bernilai lebih tinggi, apabila dilaksanakan dalam masa yang diperlukan. Masa tua dengan segala masalahnya adalah masa yang sangat memerlukan perhatian tambahan, terutama dari orang terdekat, anak-anaknya. Allah berfirman:

وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا

Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. [Maryam: 14].

Begitu pula Allah memuji Nabi Isa, lantaran beliau telah melayani sang ibu dengan sepenuh hati, dan bahkan merasa mendapat kehormatan dengan sikapnya itu. Allah berfirman:

وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا

Dan berbakti kepada ibuku dan Dia (Allah) tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. [Maryam: 32].

NILAI POSITIF BAKTI KEPADA ORANG TUA
Berbakti kepada orang tua, akan melahirkan banyak kebaikan; terangkatnya musibah, lenyapnya masalah dan kesedihan. Sebagai bukti konkretnya, iaitu kisah tiga orang yang terperangkap di sebuah goa sempit kerana sebongkah batu besar menutup mulut gua. Mereka berdoa dan bertawasul dengan amal shalih yang pernah mereka lakukan. Salah seorang di antara tiga orang itu, bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tua. Dia memanjatkan do'a kepada Allah, dengan lantaran baktinya tersebut, hingga akhirnya menjadi sebab sirnanya kesengsaraan yang menghimpit. Dalam kisah nyata ini, seorang mukmin meyakini bahawa bakti kepada orang tua, menjadi salah satu faktor hilangnya musibah.

Berbakti kepada orang tua juga akan menggoreskan kenangan kebaikan di benak anak-anaknya. Sehingga anak-anak juga akan menjadi insan-insan yang berbakti kepadanya, sebagai balasan baik dari budinya kepada ayah bundanya dahulu. Sebab, al jaza `min Jinsil 'amal, balasan yang diterima oleh seseorang sejenis dengan apa yang dahulu pernah ia lakukan.

Sedangkan balasan akhiratnya, ialah syurga, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dikisahkan dari Muawiyah bin Jahimah, ia bercerita: Aku bersama Nabi untuk meminta pertimbangan dalam berjihad. Maka Beliau bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Aku jawab, "Ya (masih hidup)!" Beliau berkata, "Temanilah mereka berdua. Sesungguhnya syurga terletak di bawah tapak kaki kedua-duanya." [Shahih At Targhib Wat Tarhib].

KEHARUSAN BERBAKTI KEPADA ORANG TUA SEPANJANG MASA
Bagaimana saya harus berbakti kepada orang tua? Mungkin soalan ini pernah mengganggu dan mengelirukan kita. Dalam masalah ini, sebenarnya Al Quran telah memaparkannya secara jelas melalui ayat (ertinya): "Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua". [Al Isra `: 23].

Saat menafsirkan ayat di atas, Syaikh As Sa'di menyatakan: "Berbuat baiklah kepada mereka berdua dengan semua jenis kebaikan, baik dengan ucapan maupun tindakan". Pasalnya, perintah dalam ayat itu dengan kalimah yang menunjukkan keumuman, sehingga merangkumi seluruh jenis kebaikan, disenangi anak ataupun tidak, tanpa perdebatan, membantah atau berat hati. Perkara ini harus benar-benar diperhatikan. Sebab, sebahagian orang melalaikannya. Mereka mengira, berbakti kepada orang tua hanya terbatas dengan melakukan apa yang disenangi anak saja. Padahal, hakikat berbakti tidak sekadar seperti itu. Bakti yang sejati tercermin dengan ketaatan anak kepada perintah orang tua walaupun tidak selari dengan keinginan sang anak.

Ada beberapa syarat yang menjadikan perbuatan baik seorang anak terhitung sebagai bakti kepada kedua orang tuanya. Pertama, mengutamakan redha kedua orang tua di atas kepentingan peribadi, redha isteri, anak dan orang lain. Kedua, mentaati kedua orang tua dalam masalah perintah dan larangan mereka, baik sesuai dengan keinginan anak ataupun berlawanan dengan keinginannya, selama tidak ada aturan syar'i yang dilanggar. Ketiga, dengan perasaan senang sepenuh hati mempunyai inisiatif untuk memberi kepada kedua-dua orang tua, sesuatu yang sekiranya mereka inginkan, meskipun tidak diminta. Juga, tetap mempunyai anggapan bahawa apa yang diberikannya kepada orang tua, masih tidak ada ertinya dibadingkan dengan jasa besar mereka.

Termasuk amalan yang baik buat orang tua, iaitu mendakwahi mereka agar masuk Islam atau mendakwahi mereka kepada ketaatan dan meninggalkan maksiat. Inilah kebaikan yang tertinggi nilainya. Sebab, ajakan ini akan menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Meski demikian, semestinya perlu dengan cara lembut dan santun, sebagaimana diceritakan Allah tentang Nabi Ibrahim ketika mendakwahi ayahnya.

Bakti Nabi Ibrahim kepada ayahnya telah sampai titik klimaks. Ayahnya diseru menuju syurga, namun sang ayah justeru menyeru ke neraka. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya agar beribadah kepada Allah semata, justeru ia mendakwah supaya Nabi Ibrahim menyembah berhala-berhala. Sang bapa marah dan mengancam seperti dikisahkan Allah Ta'ala, (ertinya): Adakah engkau benci kepada tuhan-tuhanku, hai Ibrahim. Jika kamu tidak berhenti, nescaya kamu akan kurajam. Dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. (Maryam: 46). Nabi Ibrahim meresponnya secara lemah-lembut dengan berkata sebagaimana dalam ayat, (ertinya): Ibrahim berkata: "Semoga keselamatan bersamamu. Aku akan memohonkan ampun kepada Rabb-ku untukmu". [Maryam: 47].

Allah membalas sikap luhurnya kepada ayah dengan kurniaan anak, Ismail yang sangat taat kepada orang tuanya, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya dalam kisah penyembelihan yang sudah kita ketahui bersama.

Berbakti kepada orang tua tidak berhenti, walaupun kematian telah menjemput mereka. Masih ada sekian banyak cara yang harus ditempuh untuk meneruskan bakti kepada orang tua yang sudah tiada. Dasarnya, iaitu hadis Anas bin Malik As Sa'idi, ia berkata:

بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا صلة لك إلا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما

Saat aku duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum Ansar yang datang dan bertanya: "Wahai, Rasulullah! Apakah masih ada (perkara) yang tersisa yang menjadi tanggung jawabku berkaitan dengan bakti kepada orang tuaku setelah mereka berdua meninggal yang masih boleh aku lakukan? "Nabi menjawab:" Betul. (Iaitu) ada empat perkara: engkau do'akan dan mintakan ampunan bagi mereka, melaksanakan janji mereka, serta memuliakan sahabat-sahabat mereka, juga menyambung tali silaturahim dengan orang yang ada hubungannya dengan ayah ibu. Inilah (kewajipan) yang masih tersisa dalam berbakti kepada orang tuamu setelah mereka meninggal ". [HR Abu Daud dan Ahmad].

Kerana itu, Allah meninggikan kedudukan orang tua lantaran istighfar anak buat mereka. Terlah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك

Ada seorang lelaki yang kedudukannya terangkat di syurga kelak. "Ia pun bertanya," Bagaimana ini? "Maka dijawab:" Lantaran istighfar anakmu.

IBUMU, BERILAH PERHATIAN LEBIH!
Seorang ibu menduduki kedudukan yang tinggi dalam Islam, bahkan berbanding tiga dari kedudukan sang ayah. Dalam suatu riwayat disebutkan ada sahabat yang bertanya kepada Nabi:

يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك

Wahai Rasulullah, Siapa orang yang harus aku berbakti kepadanya? "Beliau menjawab," Ibumu. "Aku bertanya lagi," Kemudian siapa? "Beliau menjawab," Ibumu. "Aku bertanya," Kemudian siapa? "Beliau menjawab," Ibumu. " aku bertanya, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Ayahmu." [HR Bukhari no. 5.971].

'Atha bin Yasar meriwayatkan dari Ibnu' Abbas, bahawa ada lelaki yang mengadukan: "Aku meminang wanita, tetapi ia menolakku. Dan ada lelaki lain meminangnya, dan wanita itu menginginkannya. Aku pun cemburu, dan aku bunuh dia. Apakah aku masih punya kesempatan bertaubat? " Ibnu 'Abbas bertanya: "Apakah ibumu masih hidup?" Jawabnya, "Tidak." (Ibnu Abbas pun berkata): "Kalau begitu, bertaubatlah kepada Allah dan berbuat baiklah sebisamu." Aku bertanya kepada 'Ibnu' Abbas: "Mengapa engkau bertanya tentang ibunya?" Ia menjawab, "Aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah melebihi bakti kepada ibu." [Shahihah, 2.799].

Seorang wanita atau ibu, lantaran beratnya kehidupan yang ia jalani bersama anaknya, sejak berada di rahimnya sehingga sang anak tumbuh menjadi manusia remaja. Ditambah lagi, wanita mempunyai perasaan yang sangat sensitif berbanding sang ayah, maka keadaan ini menuntut komunikasi dengan tutur kata yang baik demi terjaganya perasaan sang ibu. Oleh kerana itu, perhatian secara khusus sudah sepatutnya diberikan kepada seorang sang ibu.

ANCAMAN DURHAKA KEPADA ORANG TUA
Wahai saudaraku, Rasulullah menyambung derhaka kepada kedua orang tua dengan berbuat syirik kepada Allah. Dalam hadis Abi Bakrah, Beliau bersabda:

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين

Mahukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? "Para sahabat menjawab," Tentu. "Nabi bersabda," (Iaitu) berbuat syirik, derhaka kepada orang tua. "[HR Bukhari no. 5.975].

Dalam sebuah hadis, Rasulullah memberikan amaran: "Setiap dosa, Allah akan menunda (hukumannya) sesuai dengan kehendak pada hari Kiamat, kecuali derhaka kepada orang tua. Sesungguhnya orangnya akan dipercepat (hukumannya sebelum hari Kiamat)." [HR Bukhari]

Membuat menangis orang tua juga terhitung sebagai perbuatan derhaka. Tangisan mereka bererti terkoyaknya hati, oleh polah sang anak.
Ibnu 'Umar pernah menegaskan: "Tangisan kedua orang tua termasuk derhaka dan dosa besar". [HR Bukhari, Adabul Mufrad hlm. 31. Lihat Ash Shahihah, 2.898].

Bagaimana tidak disebut sebagai derhaka? Bukankah ucapan "uh" atau "ah" dilarang dilontarkan kepada mereka berdua? Allah berfirman, (maksudnya): Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ahh" dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Al Isra ': 23). Maksudnya, seperti dipaparkan Ibnu Katsir, jika mereka telah memasuki usia saat kekuatan lemah dan memerlukan perlakuan yang baik, maka janganlah kamu mengatakan kepada mereka "ah". Ini adalah sikap menyakitkan yang paling ringan, sebagai petunjuk atas sikap menyakiti lain yang lebih besar. Maknanya, janganlah kamu menyakiti mereka dengan sesuatu apapun, walaupun kecil.

Dalam hadis lain, Nabi bersabda: Kalau Allah mengetahui sikap menyakitkan orang tua yang lebih rendah dari kata "ah", nescaya akan melarangnya. Orang yang derhaka hendaklah berbuat apa saja, namun ia tidak akan masuk syurga. Dan anak yang berbakti hendaknya berbuat apa saja, tidak akan masuk neraka ".

Menurut Syaikh As Sa'di kedurhakaan terbahagi dua. Pertama, sengaja bersikap buruk kepada orang tua, dan ini dosanya lebih besar. Kedua, sikap tidak mahu berbuat baik kepada keduanya tanpa ada unsur menyakiti. Ini tetap haram, tetapi tidak seperti yang pertama.

SURAT DARI IBU YANG TERKOYAK HATINYA
Anakku, ini surat dari ibu yang tersayat hatinya. Linangan air mata bertetesan deras menyertai tersusunnya tulisan ini. Aku lihat engkau lelaki yang gagah lagi matang. Bacalah surat ini. Dan kau boleh merobek-robeknya selepas itu, seperti ketika engkau meremukkan kalbuku sebelumnya.

Sejak doktor memberitahu tentang kehamilan, aku berbahagia. Ibu-ibu sangat memahami makna ini dengan baik. Awal kegembiraan dan sekaligus perubahan psikologi dan fizikal.

Sembilan bulan aku mengandungmu. Seluruh aktiviti aku jalani dengan susah payah kerana kandunganku. Meski begitu, tidak mengurangkan kebahagianku. Kesengsaraan yang tiada henti, bahkan kematian kulihat di depan mataku saat aku melahirkanmu. Jeritan tangismu menitiskan air mata kegembiraan kami.

Kemudian, aku layaknya pelayan yang tidak pernah rehat. Kepenatanku demi kesehatanmu. Kegelisahanku demi kebaikanmu. Harapanku hanya ingin melihat senyum sehatmu dan permintaanmu kepada ibu untuk membuatkan sesuatu.

Masa remaja pun engkau masuki. Kejantananmu semakin kelihatan. Aku pun berikhtiar untuk mencarikan gadis yang ingin mendampingi hidupmu. Kemudian tibalah saat engkau berkahwin. Hatiku sedih atas kepergianmu, namun aku tetap bahagia lantaran engkau menempuh hidup baru.

Seiring perjalanan waktu, aku merasa engkau bukan anakku yang dulu. Hakku telah dilupakan. Sudah sekian lama aku tidak bersua, meski melalui telefon. Ibu tidak menuntut macam-macam. Sebulan sekali, jadikanlah ibumu ini sebagai persinggahan, meski hanya beberapa minit saja untuk melihat anakku.
Ibu sekarang sudah sangat lemah. Punggung sudah bongkok, gementar sering melecut tubuh dan pelbagai penyakit tak bosan-bosan singgah kepadaku. Ibu semakin susah melakukan gerakan.

Anakku, seandainya ada yang berbuat baik kepadamu, nescaya ibu akan berterima kasih kepadanya. Sementara ibu telah sekian lama berbuat baik kepada dirimu. Manakah balasan dan terima kasihmu pada ibu? Apakah engkau sudah kehabisan rasa kasihmu pada ibu?

Ibu bertanya-tanya, dosa apa yang menyebabkan dirimu enggan melihat dan mengunjungi ibu? Baiklah, anggap ibu sebagai pembantu, mana upah ibu selama ini? Anakku, ibu hanya ingin melihat awak saja. Lain tidak. Bila hatimu memelas dan luluh untuk wanita tua yang sudah lemah ini dan dirundung kerinduan, sekaligus duka dan kesedihan? Ibu tidak tega untuk mengadukan keadaan ini kepada Dzat yang di atas sana. Ibu juga tidak akan menularkan kepedihan ini kepada orang lain. Sebab, ini akan menyeretmu kepada kedurhakaan. Musibah dan hukuman pun akan menimpamu di dunia ini sebelum di akhirat. Ibu tidak akan sampai hati melakukannya. Anakku, bagaimanapun engkau masih buah hatiku, bunga kehidupan dan cahaya duniaku.

Anakku, perjalanan tahun akan menumbuhkan uban di kepalamu. Dan balasan berasal dari jenis amalan yang dikerjakan. Nantinya, engkau akan menulis surat kepada keturunanmu dengan linangan air mata seperti yang ibu alami. Di sisi Allah, kelak akan berhimpun sekian banyak orang-orang yang menggugat. Anakku, takutlah kepada Allah kerana kedurhakaanmu kepada ibu. Sekalah airmataku, ringankanlah beban kesedihanku. Terserahlah kepadamu jika engkau ingin merobek-robek surat ini. Ketahuilah, barangsiapa beramal soleh, maka itu buat dirinya sendiri. Dan orang yang berbuat buruk, maka itu (juga) menjadi tanggungannya sendiri.

Anakku, ingatlah saat engkau berada di perut ibu. Ingat pula saat persalinan yang sangat menegangkan. Ibu merasa dalam keadaan hidup atau mati. Darah persalinan, itulah nyawa ibu. Ingatlah saat engkau menyusui. Ingatlah belaian sayang dan keletihan ibu ketika engkau sakit. Ingatlah ... ingatlah .... Kerana itu, Allah menegaskan dengan wasiat: "Wahai, Rabb-ku, sayangilah mereka berdua seperti mereka menyayangiku waktu aku kecil".

Anakku, Allah berfirman (ertinya): Dan dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang berakal. (Yusuf: 111). Pandanglah masa teladan dalam Islam, masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam masih hidup, supaya engkau memperoleh potret bakti anak kepada orang tua.

Sahabat Abu Hurairah sempat gelisah karena ibunya masih dalam jeratan kekufuran. Dalam Shahih Muslim disebutkan, dari Abu Hurairah, ia bercerita:

كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادع الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت خضخضة الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا

Aku mendakwahi ibuku agar masuk Islam. Suatu hari aku mengajaknya untuk masuk Islam, tetapi dia malah mengeluarkan kenyataan tentang Nabi yang aku benci. Aku (pun) menemui Rasulullah dalam keadaan menangis. Aku mengadu: "Wahai Rasulullah, aku telah memujuk ibuku untuk masuk Islam, tetapi dia menolakku. Hari ini, dia mengulas tentang dirimu yang aku benci. Mohonlah kepada Allah supaya memberi hidayah ibu Abu Hurairah." Rasulullah bersabda: "Ya, Allah. Tunjukilah ibu Abu Hurairah." Aku keluar dengan hati riang kerana do'a Nabi. Ketika aku pulang dan mendekati pintu, maka ternyata pintu terbuka. Ibuku mendengar kakiku dan berkata: "Tetap di situ Abu Hurairah." Aku mendengar pancut air. Ibu ku sedang mandi dan kemudian mengenakan pakaiannya serta menutup wajahnya, dan kemudian membuka pintu. Dan ia berkata: "Wahai, Abu Hurairah! Asyhadu an Laa ilaaha Illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu warasuluhu." Aku kembali ke tempat Rasulullah dengan menangis gembira. Aku berkata, "Wahai, Rasulullah. Bergembiralah. Allah telah mengabulkan do'amu dan menunjuki ibuku." Maka Beliau memuji Allah dan menyanjungNya serta berkomentar baik. [HR Muslim].

Ibnu 'Umar pernah melihat lelaki menggendong ibunya dalam tawaf. Ia bertanya: "Apakah ini sudah menjelaskan jasanya (padaku), wahai Ibnu 'Umar?" Beliau menjawab: "Tidak, meski hanya satu jeritan kesakitannya (ketika bersalin)."
Zainal 'Abidin, adalah seseorang yang terkenal baktinya kepada ibu. Orang-orang kehairanan kepada, (dan berkata): "Engkau adalah orang yang paling berbakti kepada ibu. Mengapa kami tidak pernah melihatmu makan berdua dengannya dalam satu talam?" Ia menjawab, "Aku khuatir, tanganku mengambil sesuatu yang dilirik matanya, sehingga aku derhaka kepadanya."

Sebelumnya, kisah yang lebih mengharukan terjadi pada diri Uwais Al Qarni, orang yang sudah beriman pada masa Nabi, sudah berangan-angan untuk berhijrah ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi. Namun perhatiannya kepada ibunya telah menunda tekadnya berhijrah. Ia ingin dapat meraih syurga dan berteman dengan Nabi dengan baktinya kepada ibu, walaupun harus kehilangan kemuliaan menjadi sahabat Baginda di dunia.

Dalam Shahih Muslim, dari Usair bin Jabir, ia berkata: Apabila rombongan dari Yaman datang, Umar bin Khattab bertanya kepada mereka: "Apakah Uwais bin 'Amir bersama kamu?" Sampai akhirnya menemui Uwais. Umar bertanya, "Engkau Uwais bin 'Amir?" Ia menjawab, "Benar." 'Umar bertanya, "Engkau dari Murad kemudian beralih ke Qarn?" Ia menjawab, "Benar". Umar bertanya, "Apakah engkau dulu pernah sakit lepra dan sembuh, kecuali kulit yang sebesar wang dirham?" Ia menjawab, "Benar." 'Umar bertanya, "Engkau punya ibu?" Ia menjawab, "Benar." Umar (pun) mula bercerita, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Akan datang pada kalian Uwais bin' Amir bersama rombongan penduduk Yaman yang berasal dari Murad dan kemudian dari Qarn. Ia pernah tertimpa lepra dan sembuh total, kecuali kulit yang sebesar logam dirham. ia mempunyai ibu yang sangat dihormatinya. Seandainya ia bersumpah atas nama Allah, nescaya aku hormati sumpahnya. Mintalah ia beristighfar untukmu jika bertemu '. " (Umar berkata), "Tolong mintakan ampun (kepada Allah) untukku," maka ia memohonkan ampunan untukku. Umar bertanya, "Kemana engkau akan pergi?" Ia menjawab, "Kufah." Umar berkata, "Mahukah engkau jika aku menulis (cadangan) kamu kepada gabenornya (Kufah)?" Ia menjawab, "Aku lebih suka bersama orang yang tidak dikenali."

Kisah lain tentang bakti kepada ibu, iaitu Abdullah bin 'Aun pernah memanggil ibunya dengan suara keras, maka ia memerdekakan dua budak sebagai tanda penyesalannya.

KISAH KEDURHAKAAN KEPADA ORANG TUA
Diceritakan ada lelaki yang sangat derhaka kepada sang ayah sampai sanggup mengheret ayahnya ke pintu depan untuk mengusirnya dari rumah. Sang ayah ini dikurnia anak yang lebih durhaka darinya. Anak itu mengheret bapanya hingga ke jalanan untuk mengusirnya dari rumahnya. Maka sang bapa berkata: "Cukup. Dulu aku hanya menyeret ayahku sampai pintu depan." Sang anak menimpali: "Itulah balasan. Adapun tambahan ini sebagai sedekah dariku!"

Kisah perih lain, seorang ibu yang mengisahkan kepedihannya: "Suatu hari isteri anakku meminta suaminya (anakku) agar menempatkan di bilik yang berasingan, berada di luar rumah. Tanpa ragu-ragu, anakku menyetujuinya. Saat musim sejuk yang sangat menusuk, aku berusaha masuk ke dalam rumah, tapi pintu-pintu dikunci rapat. Rasa sejuk pun menusuk tubuhku. kondisiku semakin buruk. Anakku ingin membawa saya ke suatu tempat. Perkiraanku ke rumah sakit, tetapi ternyata ia mencampakkanku ke rumah orang tua. Dan selepas itu tidak pernah lagi berjumpa aku. "

Sebagai penutup, kita harus memahami bahawa bakti kepada orang tua merupakan jalan lempang dan mulia yang mengantarkan seorang anak menuju syurga Allah. Sebaliknya, derhaka kepada mereka, boleh mengheret sang anak ke lembah kehinaan, neraka.

Hati-hatilah, durhaka kepada orang tua, dosanya besar dan balasannya menyakitkan. Nabi n bersabda, "Akan terhina, akan terhina dan akan terhina!" Para sahabat bertanya, "Wahai, Rasulullah. Siapakah gerangan?" Beliau bersabda, "Orang yang mendapati orang tuanya, atau salah satunya pada hari tuanya, namun ia (tetap) masuk neraka." [R Muslim].

(Diadaptasi dari 'Idatush Shabirin karya Abdullah bin Ibrahim Al Qar'awi, Cetakan III, Penerbit Dar Tharafain, Tahun 1421H dan Ilzam Rijlaha Fatsamma Al Jannah, karya Shalih bin Rasyid Al Huwaimil, Penerbit Dar Ibnu Atsir, Cetakan I, Tahun 1422H)

9 Tips Untuk Berjaya Dalam Pelbagai Pekerjaan


9 tips yang sangat berguna untuk anda aplikasikan untuk Berjaya dan memberikan sedikit motivasi kepada diri anda untuk lebih tekun dan success dalam semua kerja yang anda lakukan tidak kira dalam perniagaan atau sebarang pekerjaan yang anda ceburi.Fikir Positif Untuk Raih Kejayaan
Anda memerlukan pemikiran ‘’ jika mahu berjaya. Anda perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar daripada orang yang berjaya sebelum anda. Tidak cukup semata-mata anda belajar daripada kesilapan sendiri saja. Dengan cara ini, Kajayaan anda akin tercapai dengan lebih lancar dan mudah.

Sebenarnya, tiada kuasa ajaib untuk menjadi orang yang berjaya. Apa yang anda ‘’ dalam minda adalah apa yang anda jangkakan. Apa yang anda jangkakan pula adalah apa yang bakal anda peroleh. Alat utama untuk mencipta imej baru dan merealisasikannya ialah menerusi proses yang dikenali sebagai membentuk semula. Ia membabitkan perubahan cara anda yang selalunya lebih efektif untuk mempersembahkan pengalaman positif serta menghindarinya daripada pengalaman negatif dan kegagalan. Cara ini boleh membawa anda maju dalam kehidupan dan melaksanakan banyak perkara yang mungkin tidak pernah anda lakukan. Sesungguhnya orang yang enggan mengubah minda adalah orang yang degil dan tidak bernyawa!!!

TIPS 1 - JANGAN STRES!!!!
Stres apabila sesuatu kerja itu tidak dapat diselesaikan, atau risau dengan sesuatu dan banyak lagi faktor-faktor yang mendatangkan kepada stress. Stress ini tidak mendatangkan kebaikan kedalam diri kita. Malah, boleh mendatangkan banyak penyakit dan stress ini tidak mendatangkan kebaikan langsung!

Apabila kita gembira dan senang hati selalu, lebih mudah untuk kita mencapai apa-apa sahaja cita-cita yang kita impikan. Stres ini akan membuatkan diri kita lemah dan malas untuk melakukan semua kerja. Kerja yang kita lakukan akan menjadi huru-hara kerana kita membuat dalam keadaan yang stress. Inilah yang menyebabkan ramai usahawan yang gagal kerana meraka stress apabila melakukan sesuatu kerja itu.

Tips untuk menghilangkan stres : Perbanyakkan doa dan berzikir

TIPS 2 - BERKONGSI IDEA DAN MAKLUMAT
Satu penyakit manusia pada hari ini ialah takut. Takut untuk berkongsi dan memberitahu idea yang mereka miliki. Sebagai contoh, apabila mereka mempunyai satu idea yang hebat, idea tersebut di simpan kerana takut orang lain pula yang dapat idea hebat tersebut.
Sebenarnya, Kalau kita berkongsi idea hebat kita kepada orang lain, kita akan menjadi lebih kreatif untuk berfikir. Secara psikologi, ia memaksa kita mencari idea yang lebih hebat lagi daripada idea asal tadi. Ia juga memaksakan kita mengambil tindakan yang pantas untuk merealisasikan idea tersebut.

Dengan menyimpan sahaja idea yang kita ada, ibarat kita tidak mempunyai apa-apa lagi. Ini hanya menghalang diri kita untuk lebih maju. Bermulalah untuk berkongsi dengan rakan-rakan sebarang idea yang ada supaya dapat mengembangkan lagi minda kita untuk berfikir dengan hebat lagi.

TIPS 3 - KELILINGI DIRI ANDA DENGAN MEREKA YANG HEBAT
Anda ingin menjadi hebat dan berjaya? Caranya ialah anda kelilingi mereka-mereka yang hebat dan pastinya anda juga akan menjadi hebat dan berjaya seperti mereka. Tahukah anda? 85% kejayaan kita bergantung kepada mereka yang berada di sekeliling kita. Oleh itu, kelilingi diri anda dengan mereka yang hebat dan mempunyai visi serta matlamat, maka anda akan menjadi seperti mereka. Beranikan diri untuk meninggalkan kelompok yang lama dan binalah kelompok yang baru yang akan membawa kita lebih maju ke hadapan seterusnya menjadi Berjaya seperti mereka dan bawalah rakan-rakan supaya mereka juga Berjaya bersama.

TIPS 4 - CUBA BENDA BARU
Manusia ini mempunyai satu tabiat yang sering dilakukan iaitu sentiasa mengulangi perkara-perkara yang sama. Mereka takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Cuba kita lakukan sesuatu yang baru dan tidak tertumpu pada satu habit sahaja Sering kali yang dilakukan ialah, apabila mereka sudah berada di tahap yang selesa, mereka akan ‘’ sahaja disitu dan terus melakukan perkara yang sama. Kerana mereka sudah merasakan diri mereka di tahap yang selesa dan tidak mahu melakukan perkara lain yang baru. Mereka takut akan kegagalan apabila mencuba sesuatu yang bukan bidang mereka.

Sikap ini lah yang menyebabkan seseorang itu tidak maju dan terus ketinggalan. Tidak salah untuk mencuba sesuatu kerana ini akan membuat minda kita untuk mencuba sesuatu di luar zon selesa kita. Keluar dari zon selesa ialah antara langkah-langkah awal untuk mencapai kejayaan yang lebih hebat.

TIPS 5 - KEKALKAN MOTIVASI DIRI.
Kebiasaanya, anda akan merasa tahap untuk memotivasikan diri sangat tinggi. Anda akan rasa motivasi itu sangat penting untuk diri setiap individu. Tetapi percayakah anda, motivasi diri ini akan hilang lama-kelamaan. Bagaimanakah caranya untuk anda kekalkan motivasi di dalam diri anda? Jawapannya ialah kekalkan momentum anda. Kekalkan momentum dan usaha anda yang sedang berkobar-kobar itu.

Jika anda sedang berkobar-kobar untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu, jangan berhenti sehingga 2 atau 3 hari kerana momentum anda akan berkurang. Motivasi diri anda juga akan berkurang dan akhirnya semuanya akan menjadi sia-sia sahaja. Oleh itu, sentiasalah memikirkan tentang kerja yang dilakukan itu supaya momentum anda terus kekal dan tidak berkurangan.

TIPS 6 - KURANGKAN RASA MALU.
Sifat pemalu kadang-kadang dapat menghambat kegiatan anda. Rasa malu yang berlebihan seringkali membuat anda menjadi tidak berani menampilkan potensi yang sebenarnya. Berikut adalah tips untuk mengurangkan perasaan malu anda.
a. Cari penyebab malu anda.

b. Lawan rasa malu anda dengan bersikap lebih santai. Rasa malu yang berlebihan akan membuat anda gugup dan membuat anda kelihatan pelik.

c. Usahakan untuk melakukan ‘ contact’ dengan rakan yang sedang bersembang dengan anda. Jangan sampai rasa malu membuat anda kelihatan sombong atau tidak menghormati orang yang sedang bercakap dengan anda.

d. Jangan takut pada cacian orang. Jika awal-awal anda sudah kalah, maka diri
anda akan terus mundur dan perasaan malu itu akan terus berada dalam diri anda.

e. Berlakon macam anda tidak malu. Orang ramai sebenarnya tidak tahu yang anda malu. Oleh itu, tidak perlu tunjukkan yang anda pemalu.Anda akan mendapati dalam sedang berlakon itu, perasaan malu akan hilang tiba-tiba!

TIPS 7 - MENULIS MATLAMAT
Setiap individu mempunyai matlamat. Matlamat untuk berjaya, dan mencapai kejayaan. Tetapi kalau sekadar hanya mempunyai matlamat tidak mencukupi kerana ia ibarat angan-angan kosong. Dengan dengan menulis matlamat, ia akan menjadi sesuatu yang boleh dilihat dan dipegang.

Dengan menulis matlamat, ia akan masuk ke dalam minda anda(separuh sedar) dan akan diproses untuk mencari peluang-peluang mencapai matlamat tersebut. Tetapi, tidak cukup hanya menulis sekali sahaja matlamat anda itu. Anda harus menulisnya berkali-kali sehingga ia memberi pulangan kepada anda. Sekiranya anda menulisnya berulang-ulang kali, ini akan menggandakan peluang anda untuk mencapai matlamat tersebut.
Kajian mengatakan bahawa 98% orang tidak menulis matlamat!

Kerana?
• mereka tidak tahu cara untuk menetapkan matlamat tersebut kerana tidak pernah didedahkan dengan perkara berkenaan..
• Tidak percaya dengan menulis matlamat, ianya memberikan faedah. Kebanyakannya mengatakan bahawa sudah cukup untuk berfikir sahaja matlamat itu tanpa menulisnya. Itu salah!
• Takut menetapkan matlamat dan menulis matlamat kerana takut tidak tercapai.

TIPS 8 - JANGAN SOMBONG BERTANYA
Sesetengah individu yang sudah berada di tahap yang selesa dan hebat, mereka malu untuk bertanya kerana risau kredibiliti mereka akan jatuh. Walau di tahap mana pun anda, tahap mana pun kepakaran anda, anda masih perlu untuk menuntut ilmu. Cara termudah untuk mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya! Dengan bertanya, ia boleh memudahkan pembelajaran kerana anda akan mendapat jawapan yang tepat dalam masa yang singkat dengan apa yang kita cari dan inginkan.

Terdapat juga individu yang merasakan dirinya amat rendah dan malu untuk bertanya kerana bimbang soalan yang hendak ditanyakan itu adalah soalan bodoh. Akhirnya, mereka terus menyimpan pertanyaan itu dan semua persoalan tidak terjawab dan akhirnya gagal mencapai cita-cita. Apabila bertanya, kita akan mendapat ilmu dan kembangkannya dan aplikasikan pada diri anda. Jangan malu untuk bertanya kerana malu bertanya, anda yang rugi. Bak kata pepatah, “ malu bertanya, sesat jalan.! “

TIPS 9 - PENGURUSAN MASA.
Pengurusan masa sangatlah penting untuk menjadi seorang yang berjaya. Namun, setiap individu ini terlalu banyak tugasan yang perlu diselesaikan sehingga banyak perkara yang terabai dan sering berkata “ tidak ada masa.” Pengurusan masa itu sangat penting dan salah satu ciri-ciri orang yang berjaya. Dengan ini pengurusan masa hendaklah di ambil kira dalam kehidupan seharian. Yang manakah anda perlu lakukan dahulu? Ramai diantara kita yang suka melakukan tugasan yang kecil dan senang dahulu berbanding dengan kerja yang besar dan susah.

Melakukan kerja yang susah dan besar dahulu adalah jalan terbaik. Kerana melakukan kerja yang besar dan susah di awal pagi menjadikan kita lebih bersemangat jika dibandingkan kita melakukan kerja yang susah di waktu tengahari dan petang. Kerja yang susah apabila dilakukan pada waktu petang, menjadikan kita amat malas dan semua kerja yang dilakukan menjadi tidak berkualiti. Jangan membazir masa kerana masa tidak boleh diundur.

PENUTUP
Apa yang perlu anda lakukan adalah berusaha tanpa kenal erti penat lelah.
Usaha , Doa dan Tawakal.. Orang yang Berjaya sanggup melakukan apa sahaja dan sanggup belajar dari kesilapan. Bukan berputus asa apabila menemui kegagalan“ Sekiranya kita mahu sesuatu, kita sebenarnya ada seribu jalan tetapi kita tak mahu, kita ada sejuta alasan”. “ RAJIN itu adalah punca segala Kejayaan dan MALAS pula punca segala kegagalan.”

Artikel oleh:
Diyanah Abdullah
Bahagian Pembangunan Organisasi
JPANS