Meningkatkan Nilai Ibadah Seorang Muslim

MENINGKATKAN NILAI Ibadat SEORANG MUSLIM

Selasa, 26 Oktober 2010 16:33:26 WIB


Oleh

Syaikh DR. Ibrahim bin 'Amir Ar-Ruhaili


Bulan suci Ramadhan telah berlalu. Pelipatgandaan pahala, kemudahan dari Allah di bulan Ramadhan pergi seiring dengan kepergian tetamu kita, bulan Ramadhan. Nuansa Ramadhan yang istimewa pun lewat. Tapi kaum muslimin mesti TETAP berlumba untuk menggapai rahmat dan hidayah Allah melalui peningkatan ibadah dan doa kepada-Nya, di bulan-bulan yang lain. Hanya saja, terkadang seorang muslim dihadapkan pada sekian banyak amalan yang ingin ia lakukan semuanya. Namun kadang-kadang kesempatan, masa dan fizikal tidak membolehkannya untuk menyelesaikan segala amalan soleh yang ia inginkan. Apalagi bagi mereka yang sudah berkeluarga, mempunyai isteri (atau suami) dan anak-anak.

Dalam keadaan demikian, dipandang perlu untuk seorang muslim mengetahui beberapa kaedah dalam beramal soleh untuk memudahkan bagi dirinya dalam memilih amalan yang lebih baik dan berkualiti, lebih dicintai oleh Allah l dan mengundang pahala yang lebih besar berbanding amalan yang lain.
Urgensi aspek ini:

1.Perhatian Generasi Salaf Terhadap Masalah Ini.
Topik ini menjadi fokus perhatian tambahan dari generasi Salaf. Hasrat mereka untuk mendalami permasalahan ini sangat besar. Para sahabat menjadi teladan dengan melontarkan banyak pertanyaan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Generasi tabi'in dan para tokoh ulama Islam pun memberi porsi perhatian yang besar. Kongkretnya, tercermin dalam penulisan buku dan pembakuan kaedah dalam bahan-bahan ini.

2. Ekonomis Dalam Beramal
Seorang muslim yang memahami bab ini, akan meraih kebaikan besar dalam masa yang singkat dan modal yang minim, yang dikerjakan oleh orang lain dengan masa yang panjang dan tenaga besar. Hal ini penting sekali diketahui, terutama pada akhir-akhir ini yang begitu banyak kesibukan dan halangan untuk bisa beribadah dengan frekuensi yang banyak.

3. Penyimpangan Yang dilakukan Sebahagian Firqah Dalam Aspek Ini.
Sebahagian firqah menyimpang dari garis sunnah lantaran kegandrungan mereka kepada bid'ah daripada sunnah Nabi. Amalan sunnah lebih diutamakan daripada kewajipan. Lebih berbahaya lagi ketika amalan bid'ah lebih disukai daripada ajaran Islam.

4. Bahaya Jerat Syaithan Terhadap Sebahagian Ahli Ibadah.
Sebahagian ahli ibadah tertipu oleh bisikan syaitan dengan mengamalkan amalan yang kualitinya di bawah.

Berikut ini beberapa faktor yang boleh mempengaruhi peningkatan kualiti amalan ibadah:

TINGKATKAN KEIKHLASAN DAN PERBAIKI NIAT
Ikhlas dalam amalan merupakan tonggak asasi dalam setiap amalan soleh. Disamping itu, juga tingkatkan unsur mutaba'ah (mengikuti) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam beribadah. Dua hal ini merupakan syarat diterimanya amalan seseorang. Dalilnya, Allah berfirman:

فمن كان يرجوا لقآء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amalan yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya". [1]

Ibnu Katsir berkata: '(Iaitu orang yang) mengharapkan pahala, dan ganjaran dariNya, [فليعمل عملا صالحا / hendaknya ia mengerjakan amalan yang soleh] iaitu amalan yang bertepatan dengan petunjuk syariat, [ولايشرك بعبادة ربه أحدا / dan janganlah dia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya] iaitu amalan yang bertujuan untuk mendapatkan wajah Allah semata-mata, tidak ada sekutu bagiNya. Dua hal ini adalah dua syarat diterimanya amalan. Mesti murni kerana Allah, lagi berpadanan dengan Peraturan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ". [2]

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.

والله يضاعف لمن يشآء

"Dan Allah melipatgandakan (pahala) bagi yang Dia kehendaki" [3].

Ibnu Katsir menjelaskan: "Berdasarkan keikhlasannya dalam beramal". [4]

Syaikh As Sa'di berkata: "Itu bergantung pada kekuatan iman dan kesempurnaan ikhlas yang terdapat pada orang yang berinfak" [5]

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها

"Jika salah seorang dari kalian telah memperindah Islamnya, maka setiap kebaikan yang diamalkannya akan dicatat baginya dengan sepuluh kali ganda hingga tujuh ratus ganda. Dan setiap keburukan yang ia lakukan akan dicatat baginya satu keburukan semisalnya". [6]

Ibnu Rajab berkata tentang hadis di atas: "pelipatgandaan kebaikan dengan sepuluh kali ganda pasti terjadi. Sedangkan tambahan yang lebih dari itu bergantung pada kebaikan nilai Islam seseorang, dan keikhlasan niatnya, serta urgensi dan keutamaan amalan tersebut" [7].

Sebagai pelengkap dalam menetapkan naiknya tingkatan amalan yang dibarengi kekuatan ikhlas, adanya beberapa nas yang menyatakan keutamaan amalan yang dilakukan secara tersembunyi berbanding amalan yang dilakukan di hadapan khalayak. Allah Subhanhu wa Ta'ala berfirman:

إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقرآء فهو خير لكم

"Jika kamu memperlihatkan sedekah maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan sedekah dan memberikannya kepada orang-orang fakir, nescaya lebih baik ..." [8].

Ibnu Katsir berkata: "Dalam ayat ini terkandung petunjuk bahawa menyembunyikan sedekah lebih baik daripada memperlihatkannya. Sebab lebih jauh dari noda riya`. Kecuali bila dengan memperlihatkan semasa mengeluarkan sedekah ada unsur maslahat yang pasti "[9].

Ibnul Qayyim menjelaskan rahsia mengapa sedekah yang dilakukan dengan sembunyi lebih baik dengan berkata: "Adapun memberikannya kepada orang-orang fakir, jika dilakukan dengan cara tersembunyi mengandungi beberapa manfaat, menutupi jati dirinya (pemberi sedekah), dan tidak membuat malu si penerima di hadapan orang banyak, tidak meletakkan dirinya sebagai orang yang sedang direndahkan kehormatannya, dan supaya orang tidak melihat bahawa tangannya sufla, juga agar orang tidak berkomentar dirinya (sang penerima) tidak ada harganya sama sekali sehingga mereka enggan untuk berinteraksi dan melakukan tukar-menukar dengannya. Ini adalah manfaat tambahan selain berbuat baik kepadanya dengan memberi sedekah, di samping penjagaan aspek ikhlas.

Hal ini berlaku pada ibadah yang sifatnya tathawu '(sunnah).

Dari Bustham bin Huraits, ia berkata: 'Adalah Ayyub pernah terharu (kerana takut kepada Allah), sehingga air matanya keluar. Namun ia ingin menyembunyikannya. Maka ia memegangi hidungnya, bersikap seolah-oleh orang yang sedang mengalami influenza. Jika ia bimbang, air matanya semakin deras, maka ia beranjak pergi "[10]

TINGKATKAN PERHATIAN PADA ASPEK mutaba'ah KEPADA NABI SHALLALLAHU 'ALAIHI WA SALLAM DALAM BERIBADAH.
Maksud dari mutaba'ah dalam beramal adalah "menjalankan perintah Nabi dalam suatu amalan dan melaksanakannya sesuai dengan Peraturan syariat yang dahulu dilakukan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam".

Sementara Syaikhul Islam menjelaskannya dengan:

أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل

"Hendaknya dikerjakan persis dengan yang dilakukan Nabi sesuai dengan Peraturan pelaksanaannya" [11].

Jadi mutaba'ah kepada Nabi harus memenuhi dua unsur:
a. Kesesuaian dengan Nabi dalam pelaksanaan, persis dengan tata cata beliau
b. Kesesuaian dalam niat, ditujukan untuk beribadah
Dalam point ini, maksudnya adalah penjelasan peningkatan nilai amalan yang lahir sebagai kesan daripada mutaba'ah.

Topik mutaba'ah adalah pembahasan yang sangat luas. Hakikatnya, berusaha mengerjakan seluruh aturan syariat atau mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang umum.Jalan perealisasiannya, melalui kesempurnaan memahami agama, kekuatan tekad yang penuh dalam beramal-dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala - ada beberapa prinsip dalam mutaba'ah yang terangkum dalam beberapa point berikut ini:

Mutaba'ah kepada Nabi dalam keseluruhan ibadah, tidak hanya menyibukkan dengan salah satu jenis ibadah saja dengan menelantarkan ibadah yang lain. Tapi 'namanya selalu dinyatakan' di dalam setiap ibadah. Dengan kata lain, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh cabang iman qalbiyyah, amaliyyah mahupun qauliyyah

Disebutkan dalam hadis keutamaan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan pelbagai amaliah, mereka akan dipanggil dari pelbagai pintu syurga. Setelah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan orang-orang yang dipanggil dari pintu yang sesuai dengan ibadah yang ia tekuni, Abu Bakar Radhiyallahu' anhu bertanya:

فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها

"Apakah ada seseorang yang dipanggil dari seluruh pintu?"

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab:

نعم وأرجو أن تكون منهم

"Ya, dan aku berharap engkau termasuk mereka, wahai Abu Bakar" [12].

Mutaba'ah kepada Nabi dalam aspek kontinyuitas amalan.
Mutaba'ah kepada Nabi dengan mengerjakan amalan tanpa unsur memberatkan diri (takalluf).

Oleh kerana itu, beliau melarang shaumud dahri (puasa setahun penuh) atau meninggalkan perkahwinan, makanan, tidur dengan dalih memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah.Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه

"Sesungguhnya agama ini mudah. ​​Tidak ada orang yang bersikap keras dengannya, kecuali akan terkalahkan .." [13]

Mutaba'ah kepada Nabi dengan melakukan keseimbangan (balancing) terhadap hak-hak yang ada, tidak menyisihkan salah satu hak demi pemenuhan hak lain. Tapi memberikan hak kepada para pemiliknya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا

"Maka, sesungguhnya bagi jasadnya ada hak atasmu, bagi matamu ada hak atasmu dan bagi isterimu ada hak atasmu dan bagi tamumu ada hak atasmu" [14]

UTAMAKAN & BERIKAN PERHATIAN EKSTRA TERHADAP AMALAN YANG WAJIB
Amalan yang wajib lebih utama daripada amalan yang sunnah. Demikian juga, memperhatikan ibadah yang wajib lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada ibadah yang sunnah.

Abu Hurairah meriwayatkan, dia berkata: Rasulullah Sh bersabda:

إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه

"Sesungguhnya Allah berfirman: 'Sesiapa yang memusuhi waliKu, maka Aku telah mengobarkan peperangan dengannya. Dan tidaklah ada seorang hambaKu yang mendekatkan dirinya kepada-Ku, dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada amalan yang Aku wajibkan kepadanya ...' [15]

Ibnu Hajar berkata: "Dapat disimpulkan dari hadis tersebut, bahawa melaksanakan amalan yang wajib merupakan tindakan yang paling dicintai oleh Allah" [16].

Abu Bakar pernah berwasiat kepada Umar dengan mengatakan:

وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة

"Sesungguhnya Allah tidak akan menerima ibadah sunnah kecuali apabila amalan ibadah yang wajib telah ditunaikan" [17].

Ibnu Taimiyah menegaskan pula: "Oleh kerana itu, wajib bertaqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib sebelum menjalankan amalan yang sunnah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang sunnah terhitung sebagai ibadah jika amalan yang wajib sudah dikerjakan" [18].

Al Hafizh Ibnu Hajar menukil dari sebahagian ulama besar zaman dahulu, mereka menetapkan:

من شغله الفرض عن النفل فهو معذور و من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور

"Sesiapa yang disibukkan dengan perkara wajib sehingga melupakan perkara sunnah, maka ia termaafkan. Barangsiapa disibukkan dengan perkara sunnah sehingga perkara wajib terbengkalai, maka ia adalah orang yang tertipu" [19]

KERJAKAN SATU AMALAN SHOLEH DENGAN kontinyu
Faktor lain yang boleh meningkatkan nilai amaliah seseorang adalah al mudawamah (kontinyuitas dalam beramal). Amalan yang sedikit, tapi berterusan lebih utama dari amalan yang putus-putus, tidak dikerjakan secara terus-menerus, walaupun banyak.

Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadits dari 'Aisyah Radhiyallahu' anha, ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل

"Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling berterusan dilakukan, walaupun sedikit" [20].

Demikian pula, ini merupakan kebiasaan Rasulullah. Amaliah beliau sehari-hari diimah (berterusan), iaitu dikerjakan secara terus menerus, tidak putus darinya. Dan beliau menganjurkan umatnya untuk itu, memberi amaran dari amalan-amalan yang memberatkan yang tidak kuat dipikul oleh seseorang. Sebab hal itu rawan sekali untuk ditinggalkan sehingga tidak berlangsung lama.

Dalam hadis lain, beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون

"Wahai manusia, kerjakanlah amalan yang kamu sanggupi" [21]

Al-Qadhi 'Iyadh menerangkan sabda beliau dengan: Kerjakanlah amalan yang kamu sanggup untuk melakukannya dengan berterusan [22]. Sementara Imam An Nawawi rahimahullah membuat kesimpulan dari hadith di atas: Di dalamnya terkandung anjuran untuk berterusan dalam beribadah, dan amalan yang sedikit (tapi) berterusan lebih baik daripada amalan banyak tapi ditinggalkan [23].

Para ulama telah memaksimumkan daya pikir untuk menyibak rahsia mengapa amalan sedikit tapi berterusan dapat lebih utama dan mulia berbanding amalam lain. Di antara keterangan mereka:

Al-Qurthubi berkata: "Sebabnya, amalan yang ringan, boleh dikerjakan dengan berterusan dan hati yang giat, sehingga pahala semakin banyak lantaran terjadinya pengulangan amalan tersebut yang disertai oleh konsentrasi fikirannya. Berbeza dengan amalan yang berat, biasanya disertai dengan terganggunya konsentrasi dan menyebabkan seseorang meninggalkannya "[24].

Sementara itu, Imam An-Nawawi memberikan alasan: "Amalan sedikit yang langgeng itu lebih baik dari amalan banyak tapi putus di jalan, kerana dengan berterusan dalam satu amalan yang sedikit, bararti ketaatannya kepada Allah juga berlangsung terus-menerus, demikian juga zikir, muraqabah, niat, keikhjlasan serta sikapnya menghadapkan dirinya kepada Allah berjalan terus. Sehingga yang sedikit tapi berterusan akan membuahkan hasil yang berlipat-ganda daripada amalan banyak tapi ditinggalkan ".

Adapun Ibnul Jauzi mengemukakan keterangan, bahawa orang yang meninggalkan amalan selepas pernah ia lakukan bagaikan orang yang berpaling daripadanya sehingga pantas untuk dicela. Dan alasan kedua, orang yang sentiasa beramal, bererti ia sentiasa melakukan penghambaan diri kepada Allah. Dan orang yang sering mengetuk di satu waktu setiap harinya tidak sama dengan orang yang menunggu pintu seharian kemudian ia tinggalkan '

TINGKATKAN KAPASITAS ILMIAH ANDA
Di antara aspek yang boleh meningkatkan kualiti amaliah seseorang adalah, kemuliaan dan kedudukannya di sisi Allah.

Rasulullah bersabda:

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

"Janganlah kamu mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang dari kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud, nescaya tidak akan menyamai pahala infak mereka sebanyak satu mud atau setengahnya".

Al-Baidhawi menerangkan hadis ini dengan berkata: Makna hadits ini, salah seorang dari kamu tidak akan mampu menggapai dengan infak sebesar gunung Uhud yang berupa emas, keutamaan dan pahala yang diraih oleh salah seorang mereka (sahabat) dengan infak satu mud atau setengahnya. Sebab perbezaan ini, syarat-syarat yang menyertai orang yang lebih mulia yang berupa kekuatan ikhlas yang lebih tinggi dan kejujuran niat mereka.

Dengan ini, menjadi jelas keutamaan para sahabat dan amalan yang mereka lakukan berbanding amalan selain mereka.

Sebahagian ulama telah menyinggung beberapa sebab pengutamaan dalam kaedah ini.walaupun melalui nas-nas yang ada, peningkatan nilai amaliah bergantung dari kedudukan orang yang beramal, tapi ada beberara rahsia di belakang itu, yang telah disinggung oleh sebahagian ulama.

Di antaranya: Kelebihan yang mereka raih itu berangkat dari kondisi batiniah mereka yang mengalahkan orang lain. Seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud: Kamu itu lebih banyak puasanya berbanding para sahabat Muhammad, tetapi mereka tetap lebih baik dari kamu.Mereka bertanya: Apa sebabnya? '. Ibnu Mas'ud menjawab:

كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الأخرة

"Mereka (para sahabat) lebih zuhud kepada dunia dan lebih berharap kepada akhirat daripada kamu".

Kedua, kerana mereka lebih paham terhadap agama, dan itu automatik berpengaruh pada kualiti ibadah mereka sehingga dilaksanakan dengan cara yang lebih baik.

Ini makna yang terkandung pada kenyataan Abu Darda `: Dan satu biji sawi kebaikan orang yang bertakwa dan yakin, lebih besar, lebih utama dan lebih berat timbangannya seperti beratnya gunung-gunung berbanding ibadah orang-orang yang tertipu '.

UTAMAKAN AMALAN SOSIAL DARIPADA AMALAN YANG MANFAATNYA TERHAD PADA PERIBADI SEMATA
Ditinjau dari sudut kemanfaatannya bagi orang lain, amalan soleh terkualifikasikan menjadi dua:

A. Amalan yang hanya terbatas kemanfaatannya bagi pelakunya saja, tidak boleh dinikmati oleh orang lain. Misalnya seluruh ibadah yang menjadi kenderaan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada kaitan dengan makhluk.

B. Amalan yang manfaatnya boleh dinikmati oleh orang lain, sehingga maslahat keagamaan dan duniawi mereka dipenuhi.

Dalam masalah pemilahan amalan soleh, para ulama telah menetapkan bahawa amalan soleh yang bersifat sosial lebih utama berbanding amalan yang manfaatnya terbatas pada pelakunya sendiri. Sebabnya, terwujudnya maslahat serta kesan positif yang dapat dirasakan oleh orang lain. Dasar penetapan mereka adalah semua dalil yang menunjukkan ketinggian nilai amal soleh yang bersifat sosial, anjuran untuk melakukannya serta sanjungan bagi para pelakunya.

Di antaranya:

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا

"Barangsiapa menyeru kepada hidayah, nescaya ia akan mendapat pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun .." [Al hadis] [25]

Hadis di atas, dengan jelas menggambarkan besarnya keutamaan menyalurkan dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan nas-nas yang senada dengan makna hadis di atas sangat banyak.

Demikian juga, terdapat dalil yang mengandungi sanjungan bagi orang-orang yang sering berbuat baik untuk orang lain, mereka adalah makhluk pilihan di sisi Allah. Nabi bersabda:

خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره

"Sebaik-baik kawan di sisi Allah, ialah yang paling bermanfaat bagi kawannya. Dan sebaik-baik tetangga adalah jiran yang paling baik bagi tetangganya" [26].

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda:

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik bagi keluargaku" [27].

Nabi pernah bertanya kepada para sahabat tentang orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk sampai tiga kali. Namun mereka diam. Maka beliau menerangkan:

خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan dirasa aman keburukannya. Dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak pernah diharapkan kebaikannya dan tidak dirasa aman keburukannya".

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahawa manusia pilihan di sisi Allah adalah mereka yang terbaik di mata manusia. Dan yang paling utama dari kalangan mereka di sisi Allah, adalah insan yang paling bermanfaat bagi orang lain.

Kaedah ini sudah diaplikasikan oleh generasi Salaf. Mereka mengutamakan amalan yang bermanfaat bagi orang lain daripada amalan soleh yang bersifat peribadi.

Majjaad berkata: 'Aku pernah menemani perjalanan Ibnu Umar untuk membantunya tapi justru dialah yang melayaniku ". Sebahagian dari mereka, kalangan Salaf, bahkan mengajukan syarat saat akan melakukan perjalanan bersama-sama dengan kawan-kawan lain agar dia saja yang melayani mereka di tengah perjalanan. Di antara mereka, 'Amir bin Abdi Qais,' Amr bin Utbah bin Farqad, orang-orang yang dikenali dengan ketekunan mereka dalam beribadah.

Walaupun melayani orang lain itu makan tenaga dan masa, tapi ternyata mereka lebih mengutamakannya. Seandainya menurut mereka ibadah qashirah itu lebih afdhal sudah mesti mereka tidak akan menyibukkan diri dengan amalan sosial tersebut. Padahal mereka adalah orang-orang yang faqih dan sangat antusias melakukan kebaikan. Ertinya, amalan sosial itu lebih berharga dan bernilai menurut mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ibnu Rajab menetapkan: "Berbuat baik kepada rakan perjalanan lebih baik daripada ibadah qashirah (yang manfaatnya hanya direguk secara peribadi), apalagi jika seseorang punya keinginan sendiri untuk menservis kawan-kawannya" [28]. (Red).

Petikan dari Kitab Tajridu Al Ittiba'I Fi Bayani Asbabi Tafadhuli Al A'mali karya Syaikh DR.Ibrahim bin 'Amir Ar-Ruhaili, Maktabah Ulum Wal Hikam Madinah Munawwarah, Cet. I TH.1424 H.

[Disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 09/Tahun IX/1426H/2005M]


Footnote
[1]. Al-Kahfi: 110.
[2]. Tafsir Ibnu Katsir: 5 / 205.
[3]. Al-Baqarah: 261
[4]. Tafsir Ibnu Katsir: 1 / 693
[5]. Tafsir As Sa'di: 1 / 157.
[6]. Shahih Al-Bukhari (Fathul Bari: 1 / 100 hadis no: 42), Shahih Muslim: 1 / 118 no: 129.
[7]. Jami'ul Ulumi Wal Hikam: 1 / 213.
[8]. Al-Baqarah: 271
[9]. Tafsir Ibnu Katsir: 1 / 701.
[10]. Dzammu Ar-Riya `hlm. 180.
[11]. Majmu 'Al-Fatawa: 1 / 280
[12]. HR. Bukhari (Fathul Bari: 7 / 19 no: 3666), Muslim (2 / 711 no: 1027).
[13]. HR. Bukhari (Fathul Bari: 1 / 93 no: 39).
[14]. Diriwayatkan Bukhari (Fathul Bari: 10/531 no: 6134), Muslim: 2 / 813
[15] HR. Bukhari no: 6502.
[16]. Fathul Bari: 11/343
[17]. Diriwayatkan Abu Nu'aim dalam Al Hilyah: 1 / 36
[18]. Majmu 'Al-Fatawa: 17/133
[19]. Fathul Bari: 11/442
[20]. HR. Muslim: 1 / 541
[21]. HR. Bukhari (Fathul Bari: 1 / 101 no: 43), Muslim: 1 / 542 no: 758
[22]. Ikmal Al Mu'lim: 3 / 147
[23]. Syarah Sahih Muslim: 6 / 71
[24]. Al Mufhim: 2 / 413
[25]. HR. Muslim no: 2674.
[26] HR. At Tirmidzi no: 1944, Al Hakim dan berkata: 'Shahih berdasarkan syarat Syaikhan' dan disepakati oleh Adz-Dzahabi
[28]. HR. Ibnu Majah no: 1977 (As-Shahihah: 285).
Lathaiful Ma'arfi hlm. 411.

0 ulasan:

Catat Ulasan